Grant OZE dla budynków wielolokalowych

Do 50% kosztów netto

Bez górnego limitu wydatków Finansowanie: Bank Gospodarstwa Krajowego
Grant OZE dla budynków
wielolokalowych

Do 50% kosztów netto 

Bez górnego limitu wydatków
Finansowanie: Bank Gospodarstwa
Krajowego

Dla kogo? 

O grant OZE może się ubiegać inwestor, który jest właścicielem lub zarządcą
budynku wielorodzinnego.

Z grantu OZE mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny,
z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych, a więc np.: 

Dla kogo? 

O grant OZE może się ubiegać inwestor, który jest właścicielem lub zarządcą
budynku wielorodzinnego.

Z grantu OZE mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny,
z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych, a więc np.: 

wspólnoty  i spółdzielnie mieszkaniowe

jednostki samorządu terytorialnego

towarzystwa budownictwa społecznego

społeczne inicjatywy mieszkaniowe

spółki prawa handlowego

osoby fizyczne

Do kiedy?

Do 30 czerwca 2024

Przeznaczenie środków

Grant OZE przysługuje, jeśli:

przedmiotem przedsięwzięcia jest:

zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub

modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25 proc.
instalacja odnawialnego źródła energii, której dotyczy przedsięwzięcie OZE
będzie wytwarzała energię na potrzeby budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia

przedsięwzięcie OZE nie zostało rozpoczęte

przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów
środowiskowych oraz spełnia kryteria horyzontalne

Grant OZE przysługuje, jeśli:

Napisz do nas!

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat programu, instalacji która będzie spełniała jego wymogi. skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza lub zadzwoń

DOTACJE DLA ROLNIKÓW