PROGRAM MÓJ PRĄD 5.0
NAWET 58 000 PLN DOPŁATY
DO TWOJEJ INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ
Program rządowy, którego celem jest promocja montażu instalacji fotowoltaicznych
w gospodarstwach domowych. W tej edycji oprócz elektrowni słonecznych
dofinansowaniu podlegają dodatkowe elementy min. Pompy ciepła i magazyny energii
PROGRAM MÓJ PRĄD 5.0
NAWET 58 000 PLN DOPŁATY
DO TWOJEJ INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ
Program rządowy, którego celem jest promocja montażu instalacji fotowoltaicznych
w gospodarstwach domowych. W tej edycji oprócz elektrowni słonecznych
dofinansowaniu podlegają dodatkowe elementy min. Pompy ciepła i magazyny energii

Pogram Mój Prad 5.0 – co to jest ?

Program rządowy, którego celem jest promocja montażu instalacji fotowoltaicznych
w gospodarstwach domowych. W tej edycji oprócz elektrowni słonecznych
dofinansowaniu podlegają dodatkowe elementy min. Pompy ciepła i magazyny energii

Aktualny poziom dofinansowania

wynosi od 6 000 do 58 000 zł

Kto może skorzystać?

Program skierowany jest do osób które planują wytwarzać energię na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. O dotację z programu Mój Prąd 5.0 mogą ubiegać się prosumenci rozliczający się na zasadach net-billingu. Osoby rozliczające się na zasadach net-meteringu mogą skorzystać z dotacji pod warunkiem przejścia na nowy system. Wysokość dotacji nie jest uzależniona od wysokości dochodu. Program wskazuje 3 grupy wnioskodawców:

1

Osoby rozliczający się na zasadach net billingu którzy nie skorzystali z wcześniejszej edycji programu Mój Prąd

2

Osoby rozliczające się na zasadach net-metering które nie skorzystały wcześniej

z dofinansowania które przejdą na nowy system upustów net-billing

3

Osoby rozliczające się na zasadach net-meteringu które skorzystały z dofinansowania pod warunkiem Przejdą na rozliczanie net-billing, Mikroinstalacja został przyłączona do sieci energetycznej

i opłacona do 01.02.2023. Do dofinansowania zostanie zgłoszone jedno z urządzeń wskazanych w katalogu programu Mój Prąd 5.0.

Na co można przeznaczyć dotację ?

Celem programu jest zwiększenie autokonsumpcji oraz magazynowania energii
w gospodarstwach domowych dlatego też Ministerstwo zdecydowało się na dopłaty
do następujących urządzeń:

Przedmiot i wysokość dofinansowania​​
mikroinstalacja fotowoltaiczna do 6 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe do 7 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
do 3 000 zł (grupa 3 Wnioskodawców)
magazyn ciepła do 5 000 zł
gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda do 28 500 zł
pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej do 19 400 zł
pompa ciepła powietrze/woda do 12 600 zł
pompa ciepła powietrze/powietrze do 4 400 zł
magazyn energii elektrycznej do 16 000 zł
system zarządzania energią HEMS/EMS do 3 000 zł
kolektory słoneczne c.w.u. do 3 500 zł

Czy należy się spieszyć ?

Zdecydowanie tak, program Mój Prąd został przewidziany na lata 2019 – 2023, jest to więc ostani moment na skorzystanie z jego funduszy. Na podstawie poprzednich edycji programu należy przypuszczać że ta edycja, tak jak poprzednie skończy się przed wskazanym terminem

Skontaktuj się z nami !

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat programu, instalacji która będzie spełniała jego wymogi. skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza lub zadzwoń

DOTACJE DLA ROLNIKÓW